Keti-leiding 2021-2022

Leidster Alex

Keti's 14 tot 16 jaar

Leider Seth

We doen een fietstocht of spelen toneel.  We houden een fotozoektocht in de stad, of organiseren een volleybalcompetitie, enz.

Elke zondag komen we samen in de lokalen aan de kerk.

Via een WhatsApp-groep kom je te weten wat je de volgende zondag zal beleven.

Leidster Céline